> Sygdom

Sygdom

Ligesom det gør sig gældende i andre pasningstilbud, modtager vi ikke syge børn i Frødammen, grundet smitterisikoen. Men selvfølgelig også fordi det syge barn har bedst af, at være hjemme hos mor og/eller far, i rolige omgivelser, hvor der er muligheden for at komme sig. 


Vi følger sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme hos børn og det vil derfor også være denne vi henviser til.


I tilfælde af at jeres barn bliver syg, bedes I inden kl. 9 sende os en sms eller ringe til os, således at vi ved at barnet ikke kommer den pågælende dag. Ligeledes vil vi gerne at I raskemelder jeres barn dagen forinden det kommer, så vi har mulighed for at planlægge dagene. 


Hvis en af os bliver syge, dækker vi så vidt muligt hinanden ind. Hvis det ikke er muligt bliver de 5 familier der har skrevet kontrakt med den der er fraværende ringet op om morgenen og må selv finde alternativ pasning. Den anden holder forsat åbnet med hendes 5 kontraktbørn. Skulle det ske at både Gitte og Camilla er syge, lukker Frødammen og vi ringer jer op senest kl. 6.30 og i sådan tilfælde skal I selv finde alternativ pasning til jeres barn.


Det er et meget bevidst valg ikke at benytte vikar ude fra til at dække evt. sygdom, da vikaren vil komme til at fremstå fremmet og utryg for børnene og derfor vurdere vi det ikke er en optimal, tryg eller en god løsning, både set fra børnenes synspunkt og selvfølgelig også vores, da vi ellers vil stå "selv" med 10 børn, overblikket, ansvaret og det praktiske, hvilket får betydning for vores mulighed for at være 100% til stedet, som er vores målsætning. Der gives ikke refunsion for de dage barnet ikke kan passes her, og I skal heller ikke betale dele af tilskudet tilbage til kommunen.