> Årets gang
 
 
 
 

Årets gang:

Vi har mange ting vi ynder at lave og nå i løbet af et år. For nemhedens skyld har vi aktivitets opdelt månederne, hvor vi fokusser på forskellige emner. 

 

Januar:          Vi nyder vintervejret og laver kreative ting relateret til årstiden

 

Februar:        Vi slår katten af tønden og laver fastelavnsris.

 

Marts:            Vi sår lidt grønt i haven.  

 

April:             Påskehygge – mon påskeharen kommer forbi?? Vi finder                                       vintergækker og laver gækkebreve

 

Maj:               Foråret springer ud, vi studerer blomster og alle de små dyr som                           kribler frem. Vi rykker ud og er ude fra åben til luk.              

 

Juni:             Sommerfest

 

Juli:              Sommerferie og sommerhygge

 

August:        Bedsteforældredag

 

September:  Vi høster egne ting og holder høstfest

 

Oktober:      Efteråret banker på døren, tiden bliver mørkere. Vi laver                                        græskarlygter og hygger

 

November:  Vi laver foder til fuglene og vinterens dyr. Og så laver vi                                          juledekorationer og -pynt.

 

December:  Nissen flytter ind. Vi hygger i december og åbner lågen i vores                              aktiviteskalender