> Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Iiiiih, hvor vi glæder os til at samarbejde med jer om jeres barn/børn. Vi ser frem til at lære jeres barn/børn og jer at kende, og vil nyde at opleve verden sammen med jeres barn/børn...........

 

For os er et godt samarbejde med jer, fyldt af gensidig tillid, respekt, glæde, fleksibilitet og åbenhed. Dette skal danne grobund for jeres barns trivsel, udvikling og tryghed i hverdagen. 

 

Vi ønsker at I forældre får en tilknytning til Frødammen og føler at I også er en stor del af den, ligesom jeres børn og vi. Derfor opfordre vi jer til, hvis I får nogle nye ideer eller har forslag til noget i Frødammen, så kom endelig til os med det. Ellers vil vi i løbet af året invitere jer til forældrekaffe, så I får mere tid til at sludre med de andre forædre og se jeres børn lege sammen. Vi håber på I vil bakke op om en arbejdsaften/dag, hvor I vil få muligheden for at være kreative og skabe nye ting til jeres barn/børn. 

 

Samtaler

I skal selvfølgelig altid bare tage fat i os, hvis I har nogle spørgsmål til hverdagen, jeres barns trivsel eller andet. Og hvis der er behov for det, finder vi et tidspunkt hvor vi kan snakke uden forstyrrelser.

 

- Forbesøg: Vi invitere på et forbesøg, hvor vi blandt andet skal have en samtale omkring jeres barn/børn. Det er første skridt på at lærer jeres barn/børn at kende. Vi skal snakke lidt om søvn, kost, vaner, pasningsbehov og forventninger. Det er også her at vi sammen søger økonomisk tilskud fra bopælskommunen og underskriver kontrakten imellem jer og Frødammen. 

 

- 3 mdr. samtale: Er en samtale 3 mdr. efter opstart, hvor vi lige sætter os sammen for at snakke om opstarten, hvordan syntes I den første tid har været og hvordan har vi set den? 

 

- Øvrige samtaler: Vi snakker løbende sammen om jeres barns/børns generalle trivsel og udvikling, derudover afholde vi samtale 1 gang om året. Disse samtaler ligger som udgangspunkt i middagsstunden (andet tidspunkt kan aftales).  

Lige inden børnehavestart opfordre vi den pågældende børnehave til at have en overleveringssamtale, sammen med jer forældre og os som børnepasser, for at sikre den bedst mulige overgang fra os til børnehave.