> Priser og tilskud

Priser

En plads i Frødammen koster i 2024 10.890 kr / md i 12 måneder. Denne pris er inklusiv tilskud fra kommunen.


I prisen er alt inkluderet. Det betyder fuld kost, bleer, cremer m.m. samt krybben med dyne og sengetøj osv. 


Vi er godkendt af Skanderborg kommune, men vi tager imod børn fra alle kommuner, f.eks. Skanderborg, Odder og Århus kommune m.fl..

 

Betalingen for en plads i Frødammen er forudbetalt, så beløbet skal være disponibelt på vores konto, sidste bankdag i den forhenværende betalingsmånede.


Der er mulighed for søskenderabat, men ikke tilskud til friplads eller deltidsplads.


 

Tilskud

 

Ved brug af privat pasingsordning, giver jeres bopælskommune et tilskud til pasningen. Takster på tilskud prissættes i hver enkelt kommune, men er stort set det samme. Vi skal nok informere jeg om det præcise beløb. men egenbetalingen lægger omkring 3600 kr./mdr.