> Privat pasningsordning

Privat pasningsordning

Frødammen er en privat pasningsordning (§78), der er godkendt af Skanderborg Kommune til at rumme max. 10 børn i alderen 0-6. 

Vores plan er at passe 8-10 børn af gangen i alderen 0-3 år, til 3 voksne. Så der er masser af tid, rum og overskud til hver enkelt barn, samt gruppen i almindelighed.


Lovgrundlaget er Kapitel 15 i Dagtilbudsloven. 

"§ 80. Stk 1. Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart, mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning, istedet for at benytte en plads i et dagtilbud."

 

En private pasningsordninger er en ordninger, hvor forældre modtager et økonomisk tilskud fra kommunen, for at kunne ansætte en privat børnepasser. Den private pasningsordning baserer sig på en aftale mellem forældrene og den private børnepasser. Det er altså forældrene der modtage tilskuddet fra kommunen, og forældren skal derefter betale det fulde beløb til Frødammen.

 

Forældrene tegner kontrakt med Frødammen, hvorpå én af børnepasserne er kontraktholder.

"§ 81. Stk 1.Kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældre og den private pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen." Forstået på den måde at bo-kommunen skal have kontrakten imellem forældre og Frødammen, herved har kommunen også et overblik over "kommunens børn". 

 

Arbejdet med læringsmiljøer i den enkelte private pasningsordning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger. Kravet om at fremme børns læring via trygge læringsmiljøer indebærer, at læringsforståelsen i den private pasningsordning skal bygge på et bredt læringsbegreb, der understøtter børns kropslige, motoriske, sociale, emotionelle og kognitive læring og dannelse. Den private pasningsordning skal således tilrettelægges, så der hele dagen og både i forbindelse med leg, rutinesituationer, vokseninitierede aktiviteter m.m., arbejdes med at fremme børns læring via trygge læringsmiljøer.